Dit hoor en ziet men niet op de TV Radio en de Kranten in Nederland.

De Familie geschiedenis van Geert Wilders.

Geert Wilders ziet Donald Trump als vooreeld Maar waarin hij radicaal van hem verschilt is zijn familie.

RTL is ongelooflijk laafhartig tuig Twitterde Geert Wilders medio februarie 2017 om mijn familie bij de campagne te betrekken Walgelijk. Zijn broer Paul was door RTL benaderd voor een intervieuw in de relatief ontspannen ambiance van een omroep Max-Talkshow tijd voor Max raakte Wilders zichtbaar door paniek bevangen toen Paul ter sprake werd gebracht. Ik ga niets zeggen over mijn broer over zijn ouders, hoewel hij nooit veel meer kwijt dan dat het hele harde werkers waren. Doorzetters gewend aan doorgaan ook bij tegenslagen. Wilders ziet  Donald Trump als voorbeeld ondermeer in zijn Twittermanie. Maar waarin hij radicaal van hem verschilt is de rol die hij in het politieke bedrijf ziet weggelegd voor zijn familie waar wilders contact of bemoeienis van journalisten met zijn verwanten ziet als walgelijk, omringt Trump zich zo zichtbaar mogelijk met zijn kinderen en aangetrouwde familie. Dat deed hij in zijn campagne en dat zette hij voortin de oval office. Er wordt gespeculeerd door de media die het opvalt hoe openlijk Trump laat zien dat hij zich toeverlaat op zijn inner-circle. In the Londen-Revieuw of Books onderzocht journalist Sidney-Blumenthal de werkwijzen van Grootvader Frederick en vader Fred Trump die zwendelaars, Bordeelexploitanten en gewelddadige rascisten bleken te zijn gelieerd aan de Maffia. Een onthutsend beeld van Trumps ideologische erfenis. afrekenen met Trump betekent volgens Blumenthal: afdalen naar de plek die hem heeft gemaakt tot wie hij is.

Als puber raakte de jonge Trump vervreemd van zijn acht jaar oudere broer Fred J.R. en gedroeg als een kleine tiran.(He would throuw the cake at the Birthday partys). Donalds wil was wet. De verleiding is groot om een vergelijking te trekken met Wilders, die als baby verwend was en als puber onhandelbaar. Volgens zijn tien jaar oudere vervreemde broer Paul, die ook laat weten dat wie Geert tegenspreekt, heeft afgedaan familie of niet. Hij is altijd gek geweest op macht.

Afdalen naar de plek die Wilders gemaakt heeft tot wie hij is heeft nu na de opkomst van Trump en aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen een omineuze lading gekregen. Het ligt minder voor de hand om de zoektocht naar de diepe oorzaken en grondslagen van Wilders missie los te zien van de gelijktijdige opkomst van Trump en figuren in Europa als Le Pen, Farage en Orban. Maar toch liet al zien dat net als bij Trump de grootouders in Wilders leven van doen kunnen hebben gehad met de deining waarop zijn bootje zou blijven dobberen.

Hun displacednes heeft overigens overeenkomsten met die van de familie Trump. Frederick Trump die op jonge leeftijd vanuit Beieren naar Noord Amerika emigreerde en daar fortuin maakte wilde zich na zijn huwelijk met de jonge beierse Elisabeth uiteindelijk weer in hun geboorteland vestigen. Zij kon niet wennen aan het leven in New-York en leed vreselijk aan heimwee maar het stel werd met hun dochtertje niet lang na aankomst in Beieren het land uitgezet. Frederick werd er van beschuldigd zijn militaire dienstplicht met opzet te hebben ontlopen waardoor hij zijn nationaliteit kwijtraakte. Voor elizabeth betekende dit dat ze nooit meer in haar moederland zou kunnen leven te midden van haar Beierse familie. Ze werd veroordeeld tot een bestaan in de V.S.

Hetzelfde gebeurde in de familie geschiedenis van Wilders. ook zijn GrootvaderJohan Ording werd met zijn gezin voorgoed het land uitgezet waar zijn Indische echtgenote Annie Meijer was geboren en getogen Nederlands Indie.

Ording die adjunct-inspecteur van overheids financien was in Oost-Java. Ording die adjunct-inspecteur van overheidswas in Oost-Java werd ontslagen nadat werd ontdektdat hij betrokken was bij grootschalige fraude en corruptie in de dienst. Maar een jaar voordat hij daadwerkelijk ontslagen zou worden was hij zojuist voor de derde maal failiet verklaard-eerst met vrouw en zeven kinderen met verlof naar Europa gestuurd. Het stel vestigde zich eerst in Nice waar hij nog een groot bedrag als voorschot wist los te krijgen op het Nederlandse consulaat. Ording kreeg het ontslag besluit per telegram pas overhandigd in het arme en geisoleerde Grubben-Voorst in Noord Limburg waar hij en zijn vrouw heen waren getrokken Toen het geld eenmaal op was omdat hij daar goedkoper meende te kunnen leven dan in Frankrijk volgens een ambtelijke missieve. Aan de spoorverbinding Nijmegen-Venlo lag het station Grubbenvorst. Het lijkt erop alsof het echtpaar zich wilde verstoppen. Hun totale schuld in Indie bedroeg bijna honderd-duizend-Euro omgerekend naar de huidige waarde.

Omdat hij niet geboren was in Nederlands-Indie kregen de 42 jarige Ording en zijn gezin na het ontslag geen passage teug naar Indie vergoed. Voor annie moet dit nieuws rampzalig zijn geweest, ze was een tropenkind en ze was sinds haar trouwen gewend geraakt aan een leven in luxe, letterlijk omringd door bedienden. Nu was er geen zicht meer op terugkeer. Het gezin dat na een tijdje geen geldelijke steun meer kreeg raakte aan de bedelstaf en dreigde uit de huurwoning te worden gezet. Ording moest zich aanmelden bij het Nationaal-Crisis-Comite om zijn gezin uit de broodnood zoals hij het noemde te helpen.

Bij de fraudezaak die hem werd aangerekend waren waarschijnlijk ook topambtenaren betrokken. De reden waarom Ording snel weg moest en hem de hand boven het hoofd werd gehouden. Het was niet de bedoeling dat hij een boekje ging opendoen over de precieze gang van zaken op het Provinciekantoor van Oost-Java. Alleen enkele van zijn ondergeschikten werden gearresteerd. Zo rond de datum van zijn vertrek naar Nice. De opvolger van Ording die in de kwestie als eerste aan de bel had getrokken durfde jarenlang geen gebak aan te nemen van zijn personeel uit angst dat hij vergiftigd zou worden. De zeer ingewikkelde rechtszaak diende pas in 1939.

Annie moet op dat moment geheel zijn afgekickt van haar comfortabele indische bestaan.De ironie wil dat ze in de kolonie bestuurslid was geweest van verschillende liefdadigheids comite,s voor aan lager wal geraakte Indo,s zoals het Soerabajase brokkenhuis. Toen haar man op nonactief was gesteld en het gezin van Soerabaja verhuisde naar het verre Soekaboemi verhuisde waar Wilders moeder als zevende kind werd geboren trad de hoogzwangere Annie toe tot het plaatselijke bestuur van het Indo-Europese verbond vrouwen organisatie de vrouwenafdeling van deze grote sociale en politieke beweging ter emancipatie van indo,s gelijkheid van alle rassen was het belangrijkste speerpunt van deze club, gevolgd door een autonome Status voor Nederlands-Indie met een eigen plek voor Indos.

Wat verbazing wekt is, dat Ording in 1919 in de Kolonie gearriveerd als gedetacheerde beroepsmilitair in de rang van eerste luitenant in het Nederlandse leger in  1927 voorzitter werd van de plaatselijke afdeling van het Indo-Europees verbond in de Provincie plaats Bondowovo dat een Totok (Nieuwkomer), die pas acht jaar in de oost was tot zo,n stap kwam is alleen te begrijpen als wordt stilgestaan bij de twijfels en angsten die hij en zijn vrouw moeten hebben gehad over de toekomst van hun kinderen. Het was voor hen ondenkbaar dat ze als indo,s hun geboorteland zouden worden uitgezet als de nationalisten aan de macht kwamen, De politieke onrust in Nederlands-Indie nam in die tijd uitengewone vormen aan. In de zeven maanden dat het gezin in Soekaboemi verbleef werden er voor omgerekend vijftienduizend Euro schulden gemaakt. Ording verklaarde dat dit op het conto te schrijven was van zijn tien jaar jongere echtgenote die tijdelijk niet geheel toerekeningsvatbaar was misschien een verwijzing naar haar zwangerschap.

De onverwachte verwisseling van het tropische decor voor een boertje en achtergestelde provincie-uithoek het verlies van haar Indische familie en context en haar drastisch verminderde sociale status moeten hard aangekomen zijn bij Annie. In april 1934 nog in Nice was ze zwanger geraakt van haar achtste kind. Ze moest in een koude wintermaand gaan bevallen zonder hulp van haar baboes, zonder de vertrouwde intieme middeltjes en rituelen van de indische kraamkamer en zonder enige luxe. Gesprekken met allerlei onbenullige wezens die hun gevoel over rang en positie moeten uiten, Dat is eenzamer dan een paradijsvogel in een strontput, zo vatte de schrijver E.du.Perron zijn eerste maanden in indie samen nadat hij in 1936 zijn land van herkomst na vijftien jaar weer had opgezocht. Zoals altijd draaide alles om geld bij het handjevol intellectuelen dat zich in Nederlands-Indie bevond, bestond weerzin tegen de vanzelfsprekende aanspraak op voornaamheid bij de nieuwe koloniale klasse die zich na de Eerste Wereldoorlog had aangediend. Voor alles was Indie een klassenmaatschappij. 

Johan Ording was een gewone onderwijzerszoon uit Utrecht met een goed stel hersens die een paar mooie kansen had gekregen in Indie. zijn superieuren bleven tot het einde over hem schrijven dat zijn capaciteiten niet ongunstig waren. Maar hij en Annie hadden de aanspraak op respect verloren daar en hier. Ze hadden erop los geleefd volgens zijn bazen en dat wilde wat zeggen in Indie. Hij leefde ver boven zijn stand hij gaf zich onterecht uit voor Inspecteur van Financien om krediet los te krijgen bij leveranciers. Hij nam de zaken licht op. Na zijn drie failisementen maakte hij nog overal in Soekaoemi schulden en lichtte hij het consulaat in Nice op. Want al voor zijn gedwongen vertrek had het gouvernement hem laten weten dat hij niet hoefde te rekenen op een gelijkwaardige functie na afloop van zijn verlof.

Johan en Annie Ordnings retraite in de Limburgse provincie weerspiegelt zich in het bizarre sociale isolement waarin hun kleinzoon Geert Wilders leeft. Aangenomen mag worden dat Grubbenvorst anno 1934 en een safehouse in 2017 in de kern hetzelfde betekenen. Ordning en Wilders aanvaarden allebei de sociale buitensluiting die volgde op een extreme levensstijl. Voor de Grootvader duurde die uitsluiting twaalf jaar voor de kleinzoon die er politiek garen bij spint nu ook. Het is een positie die hem niet moeilijk valt, Want zoals hij in zijn autobiogravie liet weten was hij op jonge leeftijd al iemand die weinig met gezag van doen had. een recalcitrant kind als nakomelingetje werd hij vertroeteld. hij noemde zichzelf een aandachttrekker thuis gewend om zijn zin te krijgen. Als elfjarige richte hij op school een politieke partij op met als progamma: Er mag niet meer over het schoolplein worden gefietst. Ook met het door de tuin rennen moet het afgelopen zijn. De mensen denken dat ze alles mogen en kunnen.

Hoe heeft Annie Ording zich in die eerste jaren staande gehouden in Noord Limburg ?, Het gezin was al in 1935 verhuisd naar een buitenwijk van Venlo. Het laatste failisement werd pas eind 1940 beeindigd. Het eerste wat Annie deed was een advertentie plaatsen voor een dienstbode, koken geen vereischte. Haar zeven dochters hoefden niet langer te helpen in de huishouding.

Ver van Indie zouden er geen failisementen meer volgen, voorheen waren die net als de zwangerschappen een terugkerend refrein geweest in haar huwelijk. De eerste keer dat haar failiete boedel werd geveild was ze pas 23. Annies hang naar comfort en luxe had ze vanaf haar huwelijksdag de vrije loop gegeven. Haar uitzet bevatte een peperdure Columbia Grafonola een geinnoveerd uit de V.S, ingevoerd Grammofoonmeubel met 53 uitgezochte platen afgezien nog van alle gebeeldhouwde meuelstukken, het kristalwerk, porseleinen serviezen. Japanse pullen, Aquarellen en schilderijen en een muurfontein, een lange lijst van overvloed. Haar echtgenoot lijkt een eenvoudiger smaak te hebben gehad.hij was op zijn vrije zaterdag-middagen in Batavia op het voetbalveld te vinden in Scheidsrechters-tenue.

Feitelijk was Johan Ording eind 1913 voor het eerst in Nederlands Indie gearriveerd niet als militair maar op eigen gelegenheid. Hij was vertrokken direct nadat de nalatenschap van zijn overleden vader failiet was verklaard. Een half jaar na aankomst trouwde hij met zijn verloofde Jo Regenbogen weliswaar met de handschoen zoals dat heete. ( Zij het-handschoentje-was nog in Den Haag toen het huwelijk werd voltrokken met eenn plaatsvervanger voor Johan. op deze manier konden jonge vrouwen zonder begeleiding op een fatsoenlijke manier de oversteek wagen) Jo was een klassiek geschoolde zangeres en zou een succesvolle Indische podiumcarriere tegemoet gaan. Maar binnen een paar weken na haar aankomst in Batavia moest Ording plotklaps weer terug naar Nederland. De eerste Wereldoorlog stond op uitbreken en hij was Reserve-Officier. De oorlog verhinderde het weerzien tussen de twee en in 1917 was ze van hem gescheiden.

Een half jaar na Odings terugkeer na Indie als reserve officier trouwde hij in Batavia de zeventienjarige Annie die heel blij moet zijn geweest met haar pursing. De turbulente Indische geschiedenis van Johan en Annie Ording was in zekere zin al geschreven. in 1890 publiceerde de beroemde journalist P.A. Daum, H van Brakel, Ing BOW een koloniale roman over een capabele Hollandse pas getrouwde ingenieur-Burgerlijke-Openbare-Werken, Die als gevolg van een met zijn Indische vrouw gedeelde riante levensopvatting te veel schulden maakt, te veel kinderen krijgt. Zijn comfortabele levensstijl niet wil opgeven en vervolgens gaat knoeien (Frauderen), en tenslotte op de rand van de ondergang raakt. Het gezin verkoopt de laatste bezittingen onderhands en trekt stilletjes in een huisje bij de Kampong ver van de Europese wereld vandaan.

P.A. Daum: Een totok is een Sociaal-Pragmaticus genoemd. Hij kende de Indische samenlevig waarover hij schreef door en door. Hij had geen illusie daarover, maar ook geencynisme en vanwege zijn diep doorvoelde realisme werd hij later gewardeerd door schrijvers als E.du. Perron en Menno ter Braak.

Johan en Annie Ording hadden geen idee dat hun leven samen verliep als een eind negentiende eeuwse Indische noodlotsroman.

Dat ligt anders bij hun kleinzoon Geert die zijn leven bewust lijkt te modelleren naar een triller of avonturenboek waarin hij de hoofdrol speelt. Als zeventienjarige voor halve dagen aan het werk in de Moshav, een soort Kibboets-Tomer in Israel vond hij in de bus zitten al een beleving, want er zaten altijd wel een paar reservisten bij met mitraileurs in de hand. Hij begaf zich volgens eigen zeggen in gevaarlijke situaties. Hoe vaak ik niet in een schuilkelder heb gezeten schreef hij.( Hij zat graag in de schuilkelder omdat die in gebruik was als cafe waar iedere vrijdagavond werd ingedronken door de jonge werkers.).Ik herinner me ook dat ze mensen van de berg afknalden, s nachts nadat er magnesiumbommen werden gegooid waardoor de hemel verlicht werd. Ik heb daar geen traumas aan overgehouden aldus Wilders.

Maar iemand anders herinnerde zich Tomer en omgeving destijds als gevaarlijk, of de naburige palestijnen als bedreigend. Wel werd Geert na een tijdje aangemerkt als een autoritaire en asociale werker herhinnerde zich hem als arrogant en ontoegankelijk.

Het gezin waarin het kind Geert opgroeide was de eerste testground geweest voor zijn fantasieen over dominantie en Grandiositeits, In de Moshav temidden van zijn zonzoekende en feestende leeftijdsgenoten stilde hij zijn honger naar alleenheerschappij al op grote schaal. Zijn volgende project zou de PVV worden: Een politieke partij met een grote aanhang en hemzelf als enig lid. 

Johan Ording had een ambtenarenbaan aanvaard en zijn gezin gehuisvest in een bescheiden woning in Venlo van waaruit de oudste dochter in 1941 trouwde. Pas sinds eind 1940 kon hij weer beschikken over zijn volledige salaris. Tot dan toe een zeldzaamheid in zijn getrouwde leven.

Toen gebeurde er iets waardoor zijn leven radicaal zou veranderen. Een ommekeer die Pia Daum niet gauw zou hebben opgevoerd in zijn romans.

In Julie 1942 werd Ordning op een dag meegenomen door de Duitsers en gevangen gezet als gijzelaar in het Noord-Brabantse kamp: Sint-Michielsgestel. De bezetter was met gijzelen begonnen in 1940 als represaille voor de internering van Duitsers in Nederlands-Indie. Deze groep gijzelaars bestaande uit Prominente-Industrielen, Politici, Bestuurders, Wetenschappers en Kunstenaars kreeg nu gezelschap van honderden andere mannen uit de vaderlandse midden en bovenlaag. Dit moest om af te dwingen dat er geen verzetsdaden meer zouden worden gepleegd. Ording is mogelijk geselecteerd als gijzelaar vanwege zijn gouverments-functie in Indie. Om te tonen dat het ze ernst was executeerden de Duitsers in Augustus vijf gijzelaars na een mislukte aanslag van het verzet.Ording moet er getuige van zijn geweest hoe de beruchtte SS chef Rauter Hitlers vertegenwoordiger in Nederland persoonlijk op het ochtendappel aan de gijzelaars kwam mededelen waarom de terechtstelling eerder die morgen had plaatsgeonden. Tijdens rauters optreden werden de mannen door tientallen mitraileurs onder schot gehouden.

Maar terwijl hij moest leven met de dreiging van een plotseling einde kon Ording ook profiteren van alle contacten, leermomenten en cursussen die het kamp Sint-Michielsgestel, bijgenaamd":, De Volkshogeschool te bieden had, (Aan de gijzeling kwam in 1944 een einde), De gijzelaars hielden elkaar namelijk de hele dag op hoog niveau bezig met discussies, lezingen, voorstellingen en diverse andere culturele genoegens-alles om de verveling en de wanhoop tegen tegaan. Er werden zodoende politieke alianties gevormd Carrieres gegrondvest en vriendschapsbanden voor het leven aangeknoopt. Zo zou Ording in het kamp de jonge Groningse gedeputeerde en advocaat Nico Bolkestein hebben kunnen leren kennen wiens Indische vrouw An met haar kinderen onder wie zoontje Frits alleen moest zien te rooien, Net als Ordings indische vrouw Annie met haar kroost. Frits Bolkestein werd een politicus van aanzien en zou later Ordings kleinzoon Gert inwijden in de rechtse landelijke politiek als Mentor, als Coach en volgens sommigen zelfs als creeerder.

Zeker is dat Ordings carriere kort na de oorlog weer een gezwinde vlucht nam. Ditmaal in het gevangenis-wezen.In januarie 1946 droeg het militaire gezag de gevangenkampen voor politieke deliquenten (foute nederlanders),over aan het ministerie van justitie. Ording kreeg dezelfde maand een leidinggevende functie in fort Honswijk bij Houten waar NSB leden waren gedetineerd.(Verrassend is dat ook Nico Bolkestein zich in 1946 ging bezighouden met de zuivering, namelijk bij het bijzonder Gerechtshof in Leeuwarden). Daarna werd Ording commandant in de strafgevangenis Scheveningen waar hoggeplaatste NSB leden en Nederlandse SS,ers en SD,ers vastzaten evenals de nazi elite die op terechtstelling wachtten. Hij voerde er een nieuw bewakings systeem in: Felle verlichting van de ruimte tussen binnen en buitenmuur en het bevel te schieten op alles wat bewoog. Het aanal onsnappingen daalde drasisch. Ording deelde persoonlijk passen uit, een voorwaarde om de cellenbarakken in Scheveningen te betreden. Men begrijpt het grote belang dat juist hier het toezicht het scherpst wordt uitgeoefend meldde een krant. Majoor Ording hielp het ontsnappen van foute Nederlanders later nog te voorkomen in strafinstellingen in Leeuwarden en in Norg.

In al deze inrichtingen heerste een nogal Grimmig regiem een terugblik uit 1951 op de bijzondere rechtspleging notabene door een van de uitvoerders-meldt dat de politieke deliquenten tijdens hun gevangenschap harder behandeld waren dan de zwaarste misdadigers, Politiek-maatschappelijk zijn de berechting en bestraffing van foute Nederlanders uiterst effectief geweest. Humanitair waren de arrestatie en internering van de foute Nederlanders een catastrofe concludeerde onderzoeker J.Houwink ten Cate van het NIOD.

Johan Ording is vereeuwigd in de memoires van Florie Rost van Tonningen-Heubel, beter bekend als de zwarte weduwe op zoek naar mijn huwelijksring 1997, Waarin ze verhaalt over de terechtstelling van haar vriend Rauter die zelf het commando feuer had gegeven.

De directeur van de strafgevangenis te scheveningen, De heer Ording die gevraagd had om aanwezig te mogen zijn bij de executie van SS-Obergruppenfuhrer Rauter sprak met diep bewogen woorden over de voorbeeldige militaire houding waarmee deze man in de dood gegaan was zoals afgesproken was hij noch geblinddoekt noch gebonden. Een wending in Ordings geschiedenis die vereeuwiging die P.A. Daum vanwege de Bombast zeker niet zou hebben aangestaan.

Geert Wilders heeft meer gemeen met Trump dan vreemde familie-verhoudingen. Ze delen bijvoorbeeld de warme aandacht van David Horrowitz, een amerikaanse extreem rechtse activist die Trumps witte huis aan de gevaarlijke ideoloog Steve Bannon heeft geholpen. Aan de PVV heeft Horrowitz de laatste twee jaar circa 150.000 Dollar gedoneerd.

Maar de belangrijkste overeenkomst is niet toevallig dat beide politici zich alleen voordoen en laten bestuderen als fenomenen: Er is geen inhoud, geen verstandhouding geen consistent betoog of zinvolle dialoog. Er is voornamelijk disruptie en (Schijn) beweging alleen van hun buitenkant kunnen ze bestudeerd en geanalyseerd worden. Daarom zullen de media zich als verslaafd op hun tweets blijven storten. Ze moeten wel. Het is via het ongefilterde twitter dat het gedachtengoed van deze politici aan de oppervlakte komt. Het is op Twitter dat Geert Wilders zich absoluut en ongehinderd heerscher weet in zijn domijn, De rechtse politieke arena.

Einde artikel met dank aan de Groene Amsterdammer. //www.groene.nl/artikel/de-familiegeschiedenis-van-wilders-leest-als-een-indische-noodlotsroman